Het gezicht van Treintje100

Ik ben Rina Balm-Duijnker, een gediplomeerd pedagogisch medewerkster van 49 jaar. Ik ben getrouwd en mama van Milan (18 jaar) en Ninant (11 jaar).
Van 1999 tot 2013 heb ik als pedagogisch medewerkster bij diverse kinderopvanglocaties gewerkt in Amsterdam en Heerhugowaard.
Ik werkte daar met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Door terugloop van kinderen, raakte ik helaas in 2013 mijn baan kwijt.

Sinds augustus 2014 ben ik mijn eigen kinderopvang ‘Treintje100′ in huis begonnen. We hebben hier in ons huis genoeg speelruimte en speelgoed waar de kinderen mee kunnen spelen. Maar ook buiten in onze veilig van de Stationsweg afgesloten achtertuin kunnen kinderen zich lekker uitleven op de glijbaan, trampoline (veilig met net), zandbak en spelen in een speelhuisje!

VE-programma ´KIKI… Sinds mei 2016 ben ik ook een erkende Kiki Kinderopvang en werk ik met het VE-programma ´KIKI.

Kiki

‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ is het door NJI erkende stimuleringsprogramma. Het Kiki programma is veelzijdig en educatief. Met behulp van beer Kiki biedt ik activiteiten aan die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert:

 • Motoriek
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Spraak & Taal
 • Rekenprikkels

Tijdens de opvang wil ik kinderen graag helpen met hun ontwikkeling en wil ze de gelegenheid en ruimte geven om spelenderwijs hun creativiteit en fantasie te ontdekken. Dit komt hun emotionele ontwikkeling ten goede en kan je zo de talenten van de kinderen herkennen en stimuleren. Beer Kiki is niet meer weg te denken bij Treintje100. Het is écht een vriendje geworden en wordt bijna overal mee naar toegenomen! Ook werk ik met dagritmekaarten. Dit is een hulpmiddel waarmee ik meer structuur aanbreng in de dag. Zo zien de kinderen aan de hand van plaatjes op de dagritmekaarten, de volgorde van de dag voor zich.

Kinderyoga… Meestal beginnen we onze dag met yoga (dans). Dit doen we met yogakaarten voor peuters of liedjes van Dirk Scheele – Ik loop als een beer, of  – Zwaai met je handen – YouTube. Kinderyoga heeft een gunstig effect op de ontspanning, motoriekhet zelfvertrouwen en het concentratievermogen. Ook stimuleert het de fantasie en creativiteit. De kinderen vinden het geweldig om te doen en ik zelf vind het leuk om te zien dat ze ervan genieten en rustig van worden. Omdat ik mij hier nog meer in wil verdiepen en professionaliseren, volg ik momenteel een cursus Kinderyoga.

Diploma’s:

 • MBO Agogisch Werk niveau 4 (tegenwoordig SPW)
 •  Land en Tuinbouwschool (Clusius)
Behaalde Certificaten

 • Kinder EHBO
 • Communicatiemodel; ‘­Waarnemen-Interpreteren-Communiceren’
 • Wees een O.E.N; ‘Oordeelloos-Empatisch-Nieuwsgierig’
 • Basis Training Zaaigoed; ‘Zijn wie je bent’
 • Professioneel communiceren
 •  VVE; (Veelzijdige Voorschools Educatie), ‘Kansen in kinderen’
 • Maak je eigen pedagogisch werkplan
 •  Kinderen in Beeld; ‘Beelddenkers in beeld’/’De wereld van het Hooggevoelige kind’
 •  Meld code Kindermishandeling
 •  Praktijkbegeleider
 •  Thomas Gordon; ‘Effectief omgaan met jonge kinderen´’
 •  Bedrijfshulpverlener

Spelen is ontzettend belangrijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.
Daarom moeten alle kinderen ruimte krijgen om vrij te spelen.

Verder ben ik in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
In het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterzalen sta ik geregistreerd onder nummer 422142402. Deze registratie is belangrijk voor de kinderopvangtoeslag waar u recht op heeft.

Pin It on Pinterest