Het Personenregister kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 moest iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Hiervoor is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Het register draagt, in combinatie met maatregelen als het ‘vierogen principe’ voor kinderdagverblijven, bij aan meer veiligheid in de kinderopvang. Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend.

Deze personen moeten zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang:

 • de eigenaar van een kinderdagverblijf of gastouderbureau
 • vaste medewerkers in loondienst
 • tijdelijke medewerkers in loondienst
 • gastouders
 • huisgenoten van 18 jaar en ouder
 • stagiairs
 • uitzendkrachten
 • vrijwilligers

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds mei 2018 is in Nederland de ‘’Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze vervangt de ‘’wet bescherming persoonsgegevens en stelt hogere eisen aan de manier waarop organisaties, scholen en ook in de kinderopvang, omgaan met privacygevoelige informatie. De kern hiervan is dat nog nadrukkelijker wordt gewaarborgd dat informatie over de kinderen en ouders niet ‘’op straat komt te liggen’’. Wat betekend dit voor jullie en jullie kinderen?

Ik laat regelmatig met foto´s en heel soms video´s (beeldmateriaal) zien waar Treintje100 mee bezig is, onder andere op Social Media of de website. Daarnaast maak ik gebruik van bijvoorbeeld een mailgroep of een whatsapp groep, waarbij contactgegevens tussen Treintje100 en ouders informatie uitgewisseld kunnen worden. Verder heb ik een map met kind/ouder gegevens

Natuurlijk doe ik er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de informatie die ik van de kinderen en ouders heb. Ik plaats geen beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Contactgegevens worden niet aan partijen buiten de opvang en ouderomgeving verstrekt. Het publiceren van beeldmateriaal en het verspreiden van contactgegevens gebeurt alleen op instemming van de ouders. 

 

De GGD

Begin december kwam de inspectie bij Treintje100 langs om te controleren of ik nog voldeed aan de eisen die aan mij gesteld zijn: kind aantal, leeftijden, risico-inventarisatie, enz.. De inspectie blijft toch altijd wel een dingetje. En ik vind het alleen maar goed dat dit er is. Ik voldeed wederom aan de eisen, waardoor ik weer goed geregistreerd sta bij de LRK (Landelijke Register Kinderopvang en Peuterzalen). Wat hebben we in petto voor 2019? 😉

 

Vakantie en vrije dagen

 • Woensdag 13 tot donderdag 28 februari
 • Maandag 22 april (Pasen)
 • Maandag 29 april tot maandag 4 mei (meivakantie)
 • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
 • Maandag 10 juni ( Pinkster)
 • Vrijdag 28 juni
 • Maandag 5 augustus tot 26 augustus
 • Dinsdag 25 december tot donderdag 2 januari 2020

 

 

Pin It on Pinterest