Tarieven

Dagopvang Ma t/m Vr

€ 5,75

per uur, per kind
(6:30 tot 18:00)

De tarieven zijn exclusief..

 

  • Flesvoeding
  • speciale voeding
  • luiers

 

Flexibeliteit.. Flexibiliteit kan niet zonder duidelijkheid. Daarom vind ik duidelijkheid van belang zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Ik probeer mij zo flexibel naar iedereen op te stellen. Om duidelijkheid te scheppen voor iedereen heb ik structuur aangebracht in de urenverdeling en contractvorm.

Urenverdeling..  Een jaar heeft 52 weken. Daarvan neem ik 5 weken vrij. Ik werk dan 47 weken in het jaar. In mijn vakantie, vrije dagen én feestdagen worden de uren niet in rekening gebracht. Zijn jullie buiten mijn vakantie zelf afwezig of gaan extra op vakantie? Dan wordt dit wel in rekening gebracht. Een voorbeeld; ik neem in de grote vakantie 3 weken vrij en jullie 6 weken. Dan wordt er 3 weken niet in rekening gebracht, maar de andere 3 weken worden wel in rekening gebracht. En de minimale opvanguren zijn 10 uren per week. Bij afname van 7 uur zal de overige 3 uur ook in rekening worden gebracht.

Hoe gaat de betaling:  De betaling aan de gastouder geschiedt uitsluitend via het gastouderbureau. Het gastouderbureau vervult daarmee kassiersfunctie. De kassiersfunctie is een dienst van het gastouderbureau en leidt in geen geval tot het overnemen van de betalingsverplichting van de vraagouder door gastouderbureau.

Onkostenvergoeding.. Voor gemaakte onkosten verband houdend met de kinderopvang, dient onderling overleg plaats te vinden tussen vraag- en gastouder (bv vergoeding entreekaartjes, zwembad, etc.). Eventueel gemaakte aanvullende onkosten, zoal bijvoorbeeld aangepaste voeding of extra reiskosten, worden zonder tussenkomst van gastouderbureau door de gastouder bij vraagouder gedeclareerd.

Pin It on Pinterest